schrijf je nu in voor een cursusHerhaling BHV
BHV HerhalingscursusHerhaling BHV

Herhaling Bedrijfshulpverlening

Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting zijn kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dient op te frissen.

De Opleiding

In de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening ligt de aandacht op het opfrissen van zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden. De onderdelen van de basiscursus (reanimatie, brandbestrijding, ontruiming en communicatie) worden weer besproken en geoefend. Naast de theoretische herhaling is er voldoende ruimte voor praktische oefening van de (spoedeisende) hulpverlening en brandbestrijding.   BHV Noord Nederland

Theorie en Praktijkexamen

BHV Noord Nederland          Alle cursisten sluiten deze cursus af met een praktijkexamen (volgens de competentielijst) aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het examenreglement Bedrijfshulpverlening van de NIBHV.

Diploma/Certificaat

Cursisten ontvangen het diploma BHV als zij alle onderdelen van het praktijkexamen met een voldoende hebben afgesloten. Het diploma/certificaat is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV worden behaald

Opleidingsduur

De cursus beslaat 2 dagdelen, samengebracht in een cursusdag van acht uur.


Prijs: 129 euro excl. btw


 

Home
Cursussen 
Agenda
BHV op maat 
Bedrijfsnoodplan 
Foto's
Contact
                  Oeverkruid 12
9738 AK Groningen

info@bhvnoordnederland.nl
tel:   050-2100240
fax:  050-5799182

kvk: 01179131

BHV Noord Nederland
Oeverkruid 12  9738 AK Groningeninfo@bhvnoordnederland.nl      tel: 050 - 2100240    Facebook BHV
  
BHV Noord Nederland
BHV Cursus op maatHerhaling BHV